Formaliteiten 1

Jouw privacy

Formaliteiten 2

Algemene voorwaarden

Keep Goals acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Keep Goals is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 
 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken
Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst. Hieronder wordt onder meer verstaan je naam, geboortedatum,  adres gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 

Afhandeling bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. 
 

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt 
Keep Goals zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en delen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keep Goals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keepgoals.nl

Keep Goals heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Excel-bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en alleen opgeslagen op harde schrijf.
     

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

Keep Goals
Sassenstraat 33B 
8011 PB Zwolle
Nederland 

 

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden. Daar waar gerefereerd wordt aan Keep Goals wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld. 
Betalingsvoorwaarden
Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 14 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Keep Goals besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt het terug betalen van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.
Annuleringsvoorwaarden
Annuleren tot 31 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld zullen verlenen. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken. Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar: info@keepgoals.nl. Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.
Aansprakelijkheid 
Het deelnemen aan activiteiten van Keep Goals is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Keep Goals en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Keep Goals en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel. Keep Goals gaat er vanuit dat de deelnemers aan een training zelf zorgen voor een adequate verzekering voor letsel e.d.
Gedragsregels 
Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer. Deelnemers kunnen de inschrijfgeld niet terug ontvangen indien als hij of zij geschorst worden tijdens de cursus.
Afgelastingen 
Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Wanneer 1 of meerdere trainers ziek zijn heeft Keep Goals het recht om de training te annuleren. Communicatie hierover verloopt per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Keep Goals is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij of zij geen recht op terugbetaling van haar cursusgeld. 
Overige 
U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail. Alle audio en/of visuele opnames door Keep Goals ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Keep Goals. Bij aanmelding voor welke activiteiten dan ook geeft men Keep Goals het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Keep Goals.